วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ณ  วัดบางรักน้อย  เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561
ภาพชุดที่ 01 ภาพชุดที่ 02
กลับสู่หน้าหลัก
   
   
   
   
วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ณ  วัดบางรักน้อย  เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561
ภาพชุดที่ 01 ภาพชุดที่ 02
กลับสู่หน้าหลัก