ตัวอย่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี
ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3 ภาพชุดที่ 4 ภาพชุดที่ 5 ภาพชุดที่ 6 ภาพชุดที่ 7 ภาพชุดที่ 8 ภาพชุดที่ 9
กลับสู่หน้าหลัก
   
   
   
   
ตัวอย่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี
ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3 ภาพชุดที่ 4 ภาพชุดที่ 5 ภาพชุดที่ 6 ภาพชุดที่ 7 ภาพชุดที่ 8 ภาพชุดที่ 9
กลับสู่หน้าหลัก