ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์  วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี
รับสมัครนักศึกษาใหม่

- รับสมัครนักศึกษา  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2562  ตั้งแต่  วันที่  1  มีนาคม  2562  เป็นต้นไป

- ** นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับจดหมายตอบกลับจากวิทยาลัย  ติดต่อได้ที่ Line : pinyoatc    หรือ โทร.  0-2804-2172  อ.สุรชัย **

- ใบแจ้งความจำนงค์สมัครเรียน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
 
  สำเนาเอกสารของนักศึกษา
  
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ

   - สำเนาทะเบียนบ้าน  3  ฉบับ

   - สำเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1 / รบ.)  3  ฉบับ

   - รูปถ่าย  ขนาด  1  นิ้ว  6  รูป

  สำเนาเอกสารของบิดา , มารดา หรือผู้ปกครอง

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3  ฉบับ

   - สำเนาทะเบียนบ้าน  3  ฉบับ
ประกาศจากวิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี

  - นักศึกษาที่ยังไม่ได้ให้ใบวุฒิจบการศึกษาจากสถาบันเดิม  ให้ถ่ายเอกสารจำนวน  3  ใบ  และนำส่งที่งานทะเบียนด่วน
ร่วมงานกับวิทยาลัย

   -  รับสมัครครูสอน  การจัดการ,  การตลาด,  บริหารธุรกิจ  จำนวน  2  ตำแหน่ง ค่าตอบแทนเริ่มต้น  15,000  บาท

   -  รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป  2  ตำแหน่ง
ตัวอย่างการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี
ภาพกิจกรรมนักศึกษา  ปีการศึกษา  2561
ศูนย์บริการสาธารณสุข  เข้าจัดกิจกรรมรู้เท่าทันเอสด์  ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี  เมื่อวันพุธที่  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ณ  วัดบางรักน้อย  เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  2561  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์  วันอาทิตย์ที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561
ภาพกิจกรรมบุคลากร  ปีการศึกษา  2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี (วทน.)
เลขที่  100  ซอยบางรักน้อย 14  ถนนราชพฤกษ์
ตำบลบางรักน้อย  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000
โทร.  0-2804-2171  โทรสาร.  0-2804-2173    Email : nonntc@gmail.com